دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1395/12/9

پلمپ دو واحد صنفی در قشم به علت عدم رعایت موازین بهداشت

دو واحد صنفی به علت عدم رعایت موازین بهداشتی در قشم تعطیل گردید. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1395/12/9

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرعباس

هشتمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرعباس بر اساس دستور کار تعیین شده به ریاست پویافر؛ فرماندار بندرعباس و رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرعباس در محل فرمانداری بندرعباس برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1395/12/9

کارگاه آموزشی ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان های استان در مواقع بحران

کارگاه آموزشی ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان های استان جهت مقابله با وضعیت های اضطراری بر اساس استانداردهای بین المللی برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1395/12/9

جلسه هماهنگی ستاد بسیج نوروزی در شهرستان جاسک برگزار شد

جلسه هماهنگی ستاد بسیج نوروزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک با حضور دکتر ابراهیمی؛ مدیر شبکه و مدیران ادارات شهرستان برگزار شد. ...