دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/3/2

مراسم فارغ التحصیلی 202 نفر از دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی برگزار شد

مراسم فارغ التحصیل 202 نفر از دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی با حضور حجت الاسلام حاج سید عباس تقوی؛ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان، دکتر نجاتی زاده؛ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مهربان شاهی؛ رئیس دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و جمعی از اساتید گروهها در سالن ابن سینا بیمارستان شهید محمدی برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/3/2

ارزیابی آموزشی بیمارستان های شهید محمدی و کودکان بندرعباس

دکتر اکرم هاشمی؛ دکترای تخصصی آموزش پزشکی و عضو ارزیابان خارجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست ارزیابی آموزشی بیمارستان های شهید محمدی و کودکان بندرعباس گفت: ارزیابی آموزشی بیمارستان ها برای نخستین بار و به صورت منسجم با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری وزارت بهداشت در کشور، در حال انجام است. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/3/2

برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمتی جدید کودک سالم و مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال

کارگاه آموزشی دو روزه بسته خدمتی جدید کودک سالم و مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال از تاریخ یکم خرداد ماه به مدت 2 روز با عناوین: علائم خطر فوری، ارزیابی، طبقه بندی و درمان در کودکان زیر 2 ماه و 2 ماه تا 5 سال با حضور پزشکان عمومی، متخصصین اطفال، دستیاران، کارورزان و کارآموزان پزشکی توسط واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی و اساتید هیئت علمی گروه کودکان در سالن اجتماعات بیمارستان کودکان بندرعباس برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1396/3/2

کارگاه آموزشی ايراپن در میناب تشکیل شد

دکتر حسینی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب گفت: جلسه آموزشی برنامه خدمات نوین سلامت (ایراپن) در محل سالن آموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان میناب جهت مراقبین سلامت شهری، کاردان و کارشناسان بهداشتی و ماماها و مربیان آموزشگاه بهورزی برگزار شد . ...