دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/29

آموزش ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای هرمزگان

کارگاه آموزشی 2 روزه عوامل شیمیایی در محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در سالن رازی حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/27

تکریم و معارفه معاونین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مراسم تکریم و معارفه معاونین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور سرپرست دانشگاه، معاونین و مدیران ستادی و همچنین مدیران شبکه های بهداشت و درمان هرمزگان در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی استان برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/26

برگزاری شورای (ساغ) شهرستان قشم با موضوع عقرب گزیدگی و سطح بندی خدمات سلامت

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قشم در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی (ساغ) گفت: یکی از خطراتی که این روزها با گرم شدن هوا، مردم را تهدید می کند، عقرب گزیدگی است که در صورت جدی نگرفتن می تواند منجر به مرگ شود، فعالیت عقرب‌ها با گرم شدن هوا در فصل بهار و تابستان، افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل بیشترین موارد عقرب‌گزیدگی در ماه‌های گرم سال اتفاق می‌افتد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/26

اجرای پروژه یکسان سازی آمار دستی و سیستمی "HIS" با حضور بیمارستان های پایلوت

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی روشهای الکترونیکی یکی از برنامه های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نیز کمک به شناسایی و اصلاح فرایند های غیر الکترونیک در سطح دانشگاه می باشد . در همین راستا گروه آمار فرایند سنتی جمع آوری آمار در بیمارستان ها را شناسایی کرده و اصلاح و الکترونیکی کردن آن را در دستور کار خود قرار داد. ...