صفحه اصلي معاونت
مركز امور هيئت علمي
دروس ارائه نيمسال

مديريت آموزش

مركز مطالعات و آموزش پزشكي

آموزش مداوم

 

صفحه اصلي معاونت

انتشارات
كارگاهها

تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها

علم سنجي   
دريا فت فايل پروپزال
راهنماي سامانه دريافت مقالات

صفحه اصلي معاونت

سازمان نظام پزشكي كشور
سازمان نظام پرستاري كشور
تعرفه هاي پزشكي و پيرا پزشكي
سايت پزشكان متخصص
  بيمارستان هاي استان
 

صفحه اصلي معاونت

سالنامه آماري بهداشتي
  مركز آموزش عالي علمي - كاربردي
 
 
 
 
صفحه اصلي معاونت
پورتال دانشجويي
اتوماسيون تغذيه
فرم هاي اداره رفاه 
خوابگاه هاي تحت پوشش
اداره مشاوره و راهنمايي
آئين نامه هاي اداره تربيت بدني 
لينك اينترنت دانشگاه
لينك مديريت اكانت اينترنت
صندوق پستي
نحوه ا يجاد VPN
فرم درخواست ايميل آكادميك
 
 

پورتال آماري

سامانه آموزش
سامانه پژوهشي
سامانه شعاع
سامانه اتوماسيون اداري
سامانه فيش حقوقي شاغلين
سامانه فيش حقوقي بازنشستگان
مجله دانشگاه علوم پزشكي
وب سايت هاي آموزش سلامت
نشريه داوطلبان سلامت
پورتال دولت الكترونيك
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-6 10:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2010 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.