دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/7/28 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می کند؛

همایش حاکمیت اطلاعات در نظام سلامت

دکتر حسام الدین کمال زاده مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از برگزاری همایش حاکمیت اطلاعات در نظام سلامت در بندرعباس خبر داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/7/28 در کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ) شهرستان سیریک مطرح شد:

گزارش وضعیت بیماری غیرواگیر شهرستان / حیوان گزدیدگی و سگ های ولگرد

کارگروه سلامت و امنیت غذایی(ساغ) این شهرستان با دستور کار ارائه گزارش وضعیت بیماری غیرواگیر ،حیوان گزدیدگی و سگ های ولگرد، با حضور اعضای جلسه در فرمانداری این شهرستان تشکیل جلسه داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/7/28

عضویت رئیس گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در کمیته کشوری همایش ملی کاربرد اطلاعات در نظام سلامت

رئیس گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بعنوان عضو اصلی کمیته علمی نخستین همایش ملی کاربرد اطلاعات در نظام سلامت و همچنین مدرس کارگاه آموزشی در حاشیه این همایش کشوری انتخاب شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/7/28

رتبه نخست کشوری هرمزگان، در برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی

کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان (ساغ) با برگزاری 6 جلسه در سال 96 با بیش از 60 مصوبه و میانگین تعداد 7 مصوبه در هر جلسه موفق به کسب مقام نخست در رتبه بندی انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور شد. ...