صفحه اصلی > اخبار 


اولین تجربه برگزاری کلاس مجازی دانشکده پرستاری بندرلنگه
تجربه برگزاری کلاس مجازی
اولین تجربه برگزاری کلاس مجازی با موفقیت و رضایت تمام دانشجویان برگزار گردید.
 ١٢:٥٧ - سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین تجربه برگزاری کلاس مجازی دانشکده پرستاری بندرلنگه
اولین تجربه برگزاری کلاس مجازی با موفقیت ورضایت تمام دانشجویان برگزار گردید.
 ١٠:٠١ - شنبه ١ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتید دانشکده پزشکی روز سه شنبه 95/8/11 از ساعت 12 تا 14 در محل سالن ابوریحان برگزار می گردد.
 ١١:٥٨ - يکشنبه ٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی-داندانپزشکی ، داروسازی و پرستاری بندر لنگه
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتیدداندانپزشکی ، داروسازی و پرستاری بندر لنگه روز چهارشنبه 95/8/5 از ساعت 12 تا 14 در محل سالن ابوریحان برگزار می گردد.
 ١١:٥٢ - يکشنبه ٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت
کارگاه آشنایی با سامانه LMS دانشگاه علوم پزشکی جهت اساتید دانشکده بهداشت روز سه شنبه 95/8/4 از ساعت 12 تا 14 در محل سایت دانشکده بهداشت برگزار می گردد.
 ١١:٤٧ - يکشنبه ٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>