صفحه اصلی > چشم انداز  

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان می کوشد در راستای رسالت خود تا سال 1404 با تربیت برترین نیروی انسانی متخصص، پیشگام در عرصه تولید، اشاعه علم و فناوری های نوین علوم پزشکی به بالاترین حد شاخص های سلامت در منطقه جنوب کشور برسد.