صفحه اصلی > بهبود کیفیت > فرم عدم انطباق 

فرم موارد عدم انطباق کارکنان مرکز آموشی ، پژوهشی ، درمانی کودکان بندرعباس

نام : * نام خانوادگی:*
کد ملی:
جنسیت: مرد زن
سطح تحصیلات:

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
سمت طبق حکم:
بخش:*
شرح عدم انطباق : ( عدم انطباق : عبارت است از هر گونه مغايرت بين مستندات سيستم كيفيت بیمارستان و عملكرد سيستم )
*
علت عدم انطباق:
*
اقدام اصلاحی: ( اقدام اصلاحی : عبارت است از اقداماتي كه در جهت علت يابي و رفع عدم انطباق های سيستم كيفيت بیمارستان انجام مي شود) .
*
اقدام پیشگیرانه: ( اقدام پيشگيرانه: عبارت است از اقداماتي كه در جهت پيشگيري از به وجود آمدن عدم انطباق و يا بهبود سيستم كيفيت بیمارستان انجام مي شود )
*
شماره تلفن :*
آدرس ایمیل:

تصویر امنیتی:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*