دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/6/24

پیام دکتر حسین فرشیدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به مناسب کسب رتبه در جشنواره شهید رجایی

«پیروزی، پرشی دارد به بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه‌ها را ماندگار می‌سازد». ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/6/24 در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان صورت گرفت:

برنامه جامع سلامت استان هرمزگان با اکثریت آرا تصویب شد

رییس شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تدوین و تصویب سند برنامه جامع سلامت استان هرمزگان توسط همه دستگاهها و مردم زیر نظر استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/6/23

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه در حال ساخت شریعتی

در حاشیه برگزاری بیست و دومین جشنواره شهید رجائی استان، دکتر همّتی استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از پروژه در حال ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شریعتی بندرعباس بازدید کردند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/6/23

شهروند هرمزگانی با اهداء اعضای بدنش به سه نفر زندگی بخشید

رییس واحد اهداء عضو استان از انجام یک مورد اهداء عضو در روز گذشته در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس خبر داد. ...