...
×
اخبار| EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences
 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1400/8/4

ارجاع یک مطب پزشک عمومی به دادسرا

مدیریت نظارت و اعتبار بخش معاونت درمان از 435 بازدید از مراکز درمانی سراسر استان هرمزگان شامل مطبها، مؤسسات پزشکی، درمانگاه، بیمارستان و دفتر کار، در طی دو ماه گذشته خبر داد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1400/8/4 افتخاری برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کسب مدال نقره در مسابقات اختراعات کشور ترکیه توسط هما مداح دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

رئیس اداره توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کسب مدال نقره مسابقات اختراعات ترکیه توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1400/8/4

برگزاری دوره سلامت روحی و روانی یوگا توسط دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه از برگزاری دوره سلامت روحی و روانی یوگا توسط دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هماهنگی و همکاری واحد سلامت کارکنان خبر داد. ...
  • ایران ، هرمزگان، بندرعباس، بلوار شهید چمران
  • تلفن:076-33333280
  • كدپستی: 7916613885
  • پست الکترونیک: info@hums.ac.ir


  • سال 1400: تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2021 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved